Jak postupovat v případě zájmu

Kompenzační pomůcka může být za úhradu zapůjčena na základě uzavření Nájemní smlouvy mezi Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP v Praze 10) a mezi zájemcem o kompenzační pomůcku.

První kontakt se zájemcem o zapůjčení KP může probíhat:
  • telefonicky s vedoucím domova U Vršovického nádraží
  • osobní návštěvou v kanceláři vedoucího domova U Vršovického nádraží
  • osobní návštěvou osoby blízké zájemci o zapůjčení kompenzační pomůcky
Postup při jednání se zájemcem o zapůjčení kompenzační pomůcky:
  • zájemce sdělí, o jakou konkrétní pomůcku má zájem
  • vedoucí domova U Vršovického nádraží informuje, zda je tato pomůcka k dispozici a za jakých podmínek je k zapůjčení (uzavření smlouvy, cena za nájem kompenzační pomůcky, doba zapůjčení) 
  • zájemce nebo jeho rodina si s vedoucím domova U Vršovického nádraží domluví termín vyzvednutí pomůcky, příp. termín převozu pomůcky (pouze polohovací lůžko) do domácnosti zájemce 

Po podpisu Nájemní smlouvy je KP zapůjčena.