Studentský dům

Studentský dům – „Program podpory studia“

Městská část Praha 10 společně s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10, p. o. připravila projekt, pro děti odcházejících z dětských domovů a dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou, který je podpoří v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole mající své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Cílem Programu podpory studia je poskytnout podmínky pro úspěšné absolvování studia a získat vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

MČ Praha 10 poskytuje studentům zapojeným do programu bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. Bydlení studentů je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s kuchyňským koutem a  příslušenstvím. Jeden z pokojů má i bezbariérovou úpravu. Pro studenty je rovněž k dispozici počítačová místnost s připojením na internet, knihovna, klubovna se stolním tenisem, fotbálkem a šipkami. V budově podporuje studenty i odborný personál, který studentům pomáhá jednak při studiu, tak i při řešení každodenních problémů. Studenti zařazení do Programu podpory studia mají z prostředků Městské části Praha 10 hrazeno školné, veškeré poplatky za studium, a dále náklady spojené s ubytováním ve Studentském domě. Studenti mají možnost požádat na svých školách při splnění podmínek studia o prospěchové a sociální stipendium.

Informace o studiu na VŠFS:

Mgr. Vlasta Ditrichová
pevná linka: 210 088 844
mobilní telefon: 602 338 222
e-mail:  vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

Student, který projeví zájem o studium na VOŠ či VŠ a chce uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia, je povinen tuto skutečnost předem projednat s MČ Praha 10, odborem sociálním, nejpozději však před uzavřením smlouvy o studiu s VOŠ či VŠ.

Bližší informace lze získat

Informace o programu podpory studia, žádosti o stipendium
Mgr. Petra Jonášová – Úřad MČ Praha 10
Tel.: 267 093 581
E-mail: petraj@praha10.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STUDIUM

 • před domluvenou osobní schůzkou si vyplňte Žádost o poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 10 na studium (individuální podpora), kterou nalezne zde. 
 • K žádosti přiložíte:
  1. doklad totožnosti,
  2. potvrzení o tom, že jste osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče),
  3. maturitní vysvědčení,

OSOBNÍ SCHŮZKA

Vaše osobní schůzka se bude konat v referátu sociálních a zdravotních služeb na MČ Praha 10, odbor sociální, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 – Vršovice.

ZAŘAZENÍ STUDENTA DO PROGRAMU PODPORY STUDIA

 • zařazení do Programu podpory studia podléhá schválení Zastupitelstvu městské části Praha 10.
 • v případě, že Vaše žádost bude schválena ZMČ  Praha 10, MČ Praha 10 s Vámi uzavře individuální smlouvu o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na VŠ nebo VOŠ.

 

Informace o programu podpory studia, ubytování ve Studentském domě
individuální podpora studentům zapojených do programu, spolupráce se studentem a s VOŠ a VŠ
Petra Veselá – vedoucí studenského domu
Tel.: 602 180 405
E-mail: vesela@csop10.cz

Mgr. Lydie Zatloukalová – odborný studentský referent
Tel.: 602 120 866
E-mail: zatloukalova@csop10.cz

Zásady pro poskytování stipendia MČ Praha 10 ke stažení zde

Ceník Ceník

Ceník platný pro studenty, kteří nejsou součástí programu „ Podpora studia“.

počet dnů
(nájem / doplňkové služby)
1 student
Student zahrnutý do programu „ Podpory studia“ zdarma
1 den 117,00 Kč
28 dní 3 276,00 Kč
30 dní 3 510,00 Kč
31 dní 3 627,00 Kč
Cena zahrnuje poplatky za elektřinu, topení, vodu a doplňkové služby jako:
 • výměna ložního prádla,
 • použití kabelového internetu,
 • pračky zdarma,

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. S kým na projektu spolupracujeme?

  Spolupracujeme se zaměstnanci Vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, pří vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Podařilo se nám vytvořit příjemné a přátelské prostředí, v kterém studenti mají pocit pohody, bezpečí a spokojenosti.

 2. Jaký je náš cíl?
  Naším úkolem je poskytnout mladým lidem z dětských domovů a z náhradní rodinné péče, přechodný domov (ubytování po dobu studia na VŠFS). Poskytnout všestrannou pomoc a podporu při snaze o překlenutí těžkého období v životě mladého, již dospělého člověka. Snažíme se podporovat studenty při studiu i při řešení každodenních problémů.  Poskytujeme podporu při osvojování si sociálních, osobních a pracovních dovedností a návyků.
  • Studenti brigádně pracují pro zlepšení své finanční situace

  Pracujeme na rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti, na posilování sebevědomí a psychické rovnováhy.

 3. Jaká je kapacita SD a jaká je cena za ubytování?

  Projekt počítá v průměru s deseti novými studenty ročně. Celková kapacita studentského domu činí 36 lůžek. Momentálně je ve Studentském domě ubytováno 16 studentů z projektu. Zbývající volná místa jsou pronajímána jako běžná kolej pro studenty stejné Vysoké školy za poplatek 117,00Kč denně.

Více

Kontakty Kontakty

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
studijní referent
Mgr. Lýdie Zatloukalová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Studentského domu
Petra Veselá

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

_OOO3994 (2)
_OOO3990 (2)
_OOO3986 (2)
_OOO3995