Jak postupovat v případě zájmu

Student, který projeví zájem o studium na VOŠ či VŠ a chce uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia, je povinen tuto skutečnost předem projednat s MČ Praha 10, odborem sociálním, nejpozději však před uzavřením smlouvy o studiu s VOŠ či VŠ.

Bližší informace lze získat

Informace o programu podpory studia, žádosti o stipendium
Mgr. Petra Jonášová – Úřad MČ Praha 10
Tel.: 267 093 581
E-mail: petraj@praha10.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STUDIUM

  • před domluvenou osobní schůzkou si vyplňte Žádost o poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 10 na studium (individuální podpora), kterou nalezne zde. 
  • K žádosti přiložíte:
    1. doklad totožnosti,
    2. potvrzení o tom, že jste osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče),
    3. maturitní vysvědčení,

OSOBNÍ SCHUZKA

Vaše osobní schůzka se bude konat v referátu sociálních a zdravotních služeb na MČ Praha 10, odbor sociální, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 – Vršovice.

ZAŘAZENÍ STUDENTA DO PROGRAMU PODPORY STUDIA

  • zařazení do Programu podpory studia podléhá schválení Zastupitelstvu městské části Praha 10.
  • v případě, že Vaše žádost bude schválena ZMČ  Praha 10, MČ Praha 10 s Vámi uzavře individuální smlouvu o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na VŠ nebo VOŠ.

 

Informace o programu podpory studia, ubytování ve Studentském domě
individuální podpora studentům zapojených do programu, spolupráce se studentem a s VOŠ a VŠ
Ing. Alexej Lošťák - vedoucí Studentského domu   
Tel.: 739 413 757
E-mail: lostak@csop10.cz

Mgr. Lydie Zatloukalová – odborný studentský referent
Tel.: 602 120 866
E-mail: zatloukalova@csop10.cz

Petra Veselá – odborný referent
Tel.: 602 180 405
E-mail: vesela@csop10.cz

Zásady pro poskytování stipendia MČ Praha 10 ke stažení zde