Nejčastější dotazy

 1. S kým na projektu spolupracujeme?

  Spolupracujeme se zaměstnanci Vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, pří vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Podařilo se nám vytvořit příjemné a přátelské prostředí, v kterém studenti mají pocit pohody, bezpečí a spokojenosti.

 2. Jaký je náš cíl?
  Naším úkolem je poskytnout mladým lidem z dětských domovů a z náhradní rodinné péče, přechodný domov (ubytování po dobu studia na VŠFS). Poskytnout všestrannou pomoc a podporu při snaze o překlenutí těžkého období v životě mladého, již dospělého člověka. Snažíme se podporovat studenty při studiu i při řešení každodenních problémů.  Poskytujeme podporu při osvojování si sociálních, osobních a pracovních dovedností a návyků.
  • Studenti brigádně pracují pro zlepšení své finanční situace

  Pracujeme na rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti, na posilování sebevědomí a psychické rovnováhy.

 3. Jaká je kapacita SD a jaká je cena za ubytování?

  Projekt počítá v průměru s deseti novými studenty ročně. Celková kapacita studentského domu činí 36 lůžek. Momentálně je ve Studentském domě ubytováno 16 studentů z projektu. Zbývající volná místa jsou pronajímána jako běžná kolej pro studenty stejné Vysoké školy za poplatek 117,00Kč denně.

 4. Jaké je vybavení budovy?

  Budova slouží především jako ubytovací zařízení pro studenty zařazené do projektu. Bydlení studentů je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s kuchyňským koutem a  příslušenstvím. Pro studenty je k dispozici počítačová místnost s připojením na internet, knihovna, klubovna se stolním tenisem, fotbálkem a šipkami.

 5. Kdo financuje projekt?
  Studenti mají z prostředků Městské části Praha 10 hrazeno školné i veškeré náklady spojené s ubytováním ve Studentském domě.
 6. Jaký projekt představujeme?

  Studentský dům Záběhlická je společným projektem Městské části Praha 10 a Vysoké školy finanční a správní. Projekt byl zahájený v roce 2008.  Děti vycházející z dětských domovů a náhradní rodinné péče jsou v první fázi celorepublikově vytipovávány sociálními pracovníky jako vhodní adepti ke studiu. Tím je jim dána šance na vysokoškolské vzdělání a po jeho úspěšném dokončení i možnost pracovní pozice v oboru na městské části. Projekt Studentský dům se tak stává celistvým a napomáhá dětem bez zázemí zařadit se do běžného života.