O nás

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace se sídlem Sámova 7, je zřízena městskou částí Praha 10 a slouží hlavně občanům Prahy 10, jako organizace s širokým okruhem činností.

Hlavním posláním a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiných.

Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho lidských a občanských práv a oprávněných zájmů. Vše v souladu standardů kvality sociálních služeb.

Zároveň nabízíme i služby, které podporují aktivní využití volného času seniorů a služby pro rodiče s dětmi a dospívající, kteří odcházejí z dětského domova nebo si prošli náhradní rodinnou péčí.

 

"Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví případné dotazy a také přivítá podněty či připomínky. Pevně věříme, že Vám nabízené služby umožní zvýšit kvalitu nejen Vašeho života, ale i života Vašich blízkých."

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Černý
ředitel organizace

Náš tým

Ředitelství

Fotografie zaměstnance:
ředitel organizace
Ing. Richard Černý
Fotografie zaměstnance:
asistentka ředitele
Lucie Kolomy
Fotografie zaměstnance:
metodik kvality sociálních služeb
Gabriela Olejníková
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Vlasta Horáková
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Kateřina Doubravová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí ekonomické sekce a zástupkyně ředitele
Ing. Eva Rovná
Fotografie zaměstnance:
hlavní účetní
Jana Dalešická
Fotografie zaměstnance:
mzdová účetní
Ivana Babjaková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí provozně-technického oddělení
Roland Berauer

Sekce pobytových sociálních a zdravotnických služeb

Domov U Vršovického nádraží

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova U Vršovického nádraží
Gabriela Olejníková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Libor Vavřík
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Lenka Fejfarová, DiS.

Domov Zvonková

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova Zvonková
Helena Voráčková
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem
Jana Horčicová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova pro seniory
Barbora Těšíková

Domov Vršovický zámeček

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova Vršovický zámeček
Eva Lexová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova Vršovický zámeček
Mgr. Dana Vávrová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova Vršovický zámeček
Olga Brandejská
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova pro seniory Vršovický zámeček
Bc. Andrea Petříková, DiS.
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Bc. Petra Vomáčková, DiS.

Sekce terénních sociálních a zdravotnických služeb

Pečovatelská služba

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Pavel Szymaňski
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
koordinátorka Pečovatelské služby
Denisa Běhounková
Fotografie zaměstnance:
koordinátorka Pečovatelské služby
Marcela Dere
Fotografie zaměstnance:
koordinátorka Pečovatelské služby
Barbora Zámečníková
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
koordinátorka Pečovatelské služby
Barbora Dere
Fotografie zaměstnance:
koordinátorka Pečovatelské služby
Mgr. Lucia Voržáková
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Silvie Bažová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Mgr. Jana Reinbergrová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Bc. Kristýna Prokopová, DiS.

Domácí zdravotní péče

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí domácí zdravotní péče a půjčovna kompenzačních pomůcek
Eva Lexová

Kluby pro seniory

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Klubů seniorů, rekreace a zájezdy
Alexandra Levá

Středisko pro děti a rodiče

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Střediska pro děti a rodiče
Magda Dreslerová

Studentský dům

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Studentského domu
Ing. Alexej Lošťák