Ceník

Ceník za poskytování služeb v Domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem centra sociální a ošetřovatelské pomoci v praze 10

(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ceník je platný dle usnesení Rady MČ č. 251 ze dne 16. 4. 2019 od 1. 5. 2019 pro Domovy pro seniory na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 – Záběhlice, ul. U Vršovického nádraží č. 5, Praha 10 – Vršovice a ul. Moskevské č. 21, Praha 10 – Vršovice dále pak pro Domovy se zvláštním režimem na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 - Záběhlice a ul. Moskevské č. 21, Praha 10 - Vršovice

 

 Základní činnosti

DRUH SLUŽBY CENA
1 – lůžkový pokoj 210,- Kč / den
2 – lůžkový pokoj 205,- Kč / den
3 – lůžkový pokoj 200,- Kč / den
Poskytnutí celodenní stravy

170,- Kč / den

Sociálně terapeutické činnosti /aktivizační činnosti:

Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče

 

Cena za poskytnutí ubytování je uváděná včetně provozních nákladů souvisejících s poskytovaným ubytováním.

Dle §73 odst. 4 zák. 108/2006 Sb., náleží příspěvek na péči (PnP) poskytovateli péče, tedy Domovu a slouží na úhradu služeb spojených s péčí. Příspěvek na péči se proto nezapočítává do Vaší úhrady za ubytování a stravu.

V Domově U Vršovického nádraží a Domově Zvonková nejsou 3 – lůžkové pokoje.

 Fakultativní činnosti

DRUH SLUŽBY NOVÁ CENA
Mimořádný nákup *1 30,- Kč / úkon
Pronájem televize *2 150,- Kč / měsíc
Pronájem lednice *3 60,- Kč / měsíc
Revize vlastních elektrických spotřebičů

dle skutečnosti

Zapůjčení místnosti k oslavám

300,- Kč/ paušál

*1 Mimořádný nákup je nákup mimo stanovené vymezení tj. nákupní den a objem nákupu.

*2 Pronájem televize - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie, koncesionářský poplatek a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

*3 Pronájem lednice - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

Služby poskytované na základě živnostenského oprávnění a zprostředkované služby

DRUH SLUŽBY CENA
Stravování návštěv

65,- Kč snídaně

120,- Kč oběd

120,- Kč večeře

Pedikúra

Dle ceníku pedikérky

Kadeřník

Dle ceníku kadeřníka

 

Ceník za poskytování odlehčovacích služeb centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10

(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ceník je platný dle usnesení Rady MČ č. 251 ze dne 16. 4. 2019 od 1. 5. 2019 pro Odlehčovací služby poskytované v Domově na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 – Záběhlice v Domově na ul. U Vršovického nádraží č. 5, Praha 10 - Vršovice a Domově na ul. Moskevské č. 21, Praha 10 - Vršovice

 

Domov účtuje dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů odlehčovací služby. Cena za hodinu poskytované péče je 130,- Kč.

  1. V případě, že dle měření skutečně spotřebovaného času nevyčerpáte péči za maximální výši balíčku, bude vám účtovaná skutečně spotřebovaná péče.
  2. V případě, že přečerpáte péči dle měření skutečně spotřebovaného času, bude vám péče účtována do výše nasmlouvaného balíčku

Cena za den poskytované služby s ohledem na závislost uživatele na péči jiné fyzické osoby

DRUH SLUŽBY Balíček I. až 3 úkony Balíček II. až 6 úkonů Balíček III. až 9 úkonů Balíček IV. až 12 úkonů
Strava 170,- Kč/1 den 170,- Kč/1 den 170,- Kč/1 den 170,- Kč/1 den
Ubytování

210,- Kč/1 den

210,- Kč/1 den 210,-Kč/1 den 210,- Kč/1 den
Péče 140,- Kč/1 den 250,- Kč/1 den 330,- Kč/1 den 400,- Kč/1 den
Celkem za den 520,- Kč/1 den 630,-Kč/1 den 710,- Kč/1 den 780,- Kč/1 den

Osobní úkony péče

ÚKON
1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (př. naslouchátka, kýlní pás, atd.),
3 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (tzn. v Domově a mimo Domov),
5 Pomoc při úkonech osobní hygieny,
6 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
7 Pomoc při použití WC,
8 Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci (úřady), instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (aktivizační činnosti – trénink paměti, cvičení, společenské hry, ruční práce, atd.)
9 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (př. aktivity, doprovod do kavárny, na nákup, atd.)
10 Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (podpora při zachování dovedností, které uživatel má),
11 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (př. pomoc při jednání s úřady),
12 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 Fakultativní činnosti

DRUH SLUŽBY NOVÁ CENA
Pronájem televize *1 150,- Kč / měsíc
Pronájem lednice *2 60,- Kč / měsíc
Zapůjčení místnosti k oslavám

300,- Kč/ paušál

*1 Pronájem televize - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie, koncesionářský poplatek a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

*2 Pronájem lednice - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.