Ceník

Sazebník úkonů za poskytování pečovatelské služby

Platný od 1. 1. 2020

Úhrada za poskytování pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Sazebník je platný dle usnesení Rady MČ č. 1003 ze dne 3. 12. 2019 od 1. 1. 2020

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

ÚKONY

CENA

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

110,- Kč/1 hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

110,- Kč/1 hod.

Pomoc při prostorové orientaci

110,- Kč/1 hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

110,- Kč/1 hod.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu

ÚKONY

CENA

Pomoc při úkonech osobní hygieny

110,- Kč/1 hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

110,- Kč/1 hod.

Pomoc při použití WC

110,- Kč/1 hod.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

ÚKONY

CENA

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Racionální (D3) 75,- Kč/1 oběd

Žlučníková (D4) 75,- Kč/1 oběd

Diabetická (D9) 75,- Kč/1 oběd

Dovoz jídla

30,- Kč/domácnost

Donáška jídla do bytů zvláštního určení

20,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

110,- Kč/1 hod.

Pomoc při podání jídla a pití

110,- Kč/1 hod.

Pomoc a podpora při podání jídla a pití v jídelnách CSOP (Sámova, Zvonková)

10,- Kč/úkon

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

ÚKONY

CENA

Běžný úklid a údržba domácnosti

130,- Kč/1 hod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. po malování, sezónní úklid

130,- Kč/1 hod.

Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

130,- Kč/1 hod.

Běžné nákupy a pochůzky

130,- Kč/1 hod.

Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

115,- Kč/1 úkon

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,- Kč/1 kg

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,- Kč/1 kg

 

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

ÚKONY

CENA

Doprovázení k lékaři, na orgány státní správy a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,- Kč/1 hod.

 

*Fakultativní činnosti/ činnosti nabízené nad rámec základních činností

ÚKONY

CENA

Dohled**

110,- Kč/1 hod.

Doprovod na procházku

110,- Kč/1 hod.

Pronájem dvou termo jídlonosičů

30,- Kč/měsíc

Fotokopie jídelního lístku

10,- Kč/měsíc

Zapůjčení vysavače pečovatelské služby (pro byty v domech Sámova a Zvonková)

20,- Kč/1 hod.

Doprava vozem CSOP v Praze 10 do Střediska osobní hygieny v domech Sámova a Zvonková

25,- Kč/úkon

Svoz a odvoz prádla vozem CSOP do prádelny Sámova

30,- Kč/úkon

* Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny i pro uživatele, kteří využívají pečovatelskou službu zdarma, na základě zákona č. 255/1946 Sb., v platném znění.

** Dohled zahrnuje krátkodobé zastoupení pečující osoby a to maximálně po dobu 1 hod.

Uživatelům pečovatelské služby je za úkon pečovatelské služby účtován skutečně spotřebovaný čas na realizaci úkonů po celých minutách.

Ceník ke stažení