Ceník

Sazebník úkonů za poskytování pečovatelské služby

Platný od 1. 2. 2016

 Pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu

ÚKONY

CENA

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí)

100,- Kč/hod

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100,- Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, pomoc při samotném pohybu ve vnitřním prostoru

100,- Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,- Kč/hod

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu

ÚKONY

CENA

Pomoc při úkonech osobní hygieny

100,- Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100,- Kč/hod

Pomoc při použití WC

100,- Kč/hod

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

ÚKONY

CENA

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

57,- Kč/dieta č. 3,4

59,- Kč/dieta č. 9

  • Dovoz jídla

25,- Kč/domácnost

  • Donáška jídla

15,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

110,- Kč/hod

Pomoc při podání jídla a pití

110,- Kč/hod

Obsluha v jídelně Sámova a Zvonková

zdarma

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

ÚKONY

CENA

Běžný úklid a údržba domácnosti

110,- Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. po malování, sezónní úklid

120,- Kč/hod

Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva a údržba topných zařízení

120,- Kč/hod

Běžné nákupy a pochůzky

100,- Kč/hod

Dovoz nebo donáška léků

zdarma

Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

110,- Kč/nákup

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

 

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

ÚKONY

CENA

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány státní správy a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

110,- Kč/hod

 

*Fakultativní činnosti

ÚKONY

CENA

Dohled**

100,- Kč/hod

Doprovod na procházku

100,- Kč/hod

Pomoc sociální pracovnice s podáním žádosti na úřadech (zahrnuje např. vyplnění žádosti, zajištění podkladů pro podání žádosti, návštěvu úřadu a podání žádosti)

50,-Kč/1 žádost

Pronájem dvou termo jídlonosičů

30,-Kč/měsíc

Fotokopie jídelního lístku

10,-Kč/měsíc

Zapůjčení vysavače Pečovatelské služby (pro byty v domech Sámova a Zvonková)

20,-Kč/hod

Doprava vozem CSOP v Praze 10 do Střediska osobní hygieny v domech Sámova a Zvonková

25,-Kč/úkon

Svoz prádla vozem CSOP do prádelny Sámova

25,-Kč/úkon

* Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny i pro uživatele, kteří využívají pečovatelskou službu zdarma, na základě zákona č. 255/1946 Sb., v platném znění.

** Dohled zahrnuje krátkodobé zastoupení pečující osoby a to maximálně po dobu 1 hod.

Uživatelům pečovatelské služby je za úkon pečovatelské služby účtován skutečně spotřebovaný čas na realizaci úkonů po celých minutách.

Ceník ke stažení