Aktuálně

DZR Zvonková se může pyšnit "Vážkou"

Publikováno: 10. února 2015
Náš Domov se zvláštním režimem získal 18. prosince 2014 certifikát Vážka jako ocenění kvalitní péče o seniory s onemocněním Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Naším cílem je nyní neusnout na vavřínech a i nadále pokračovat ve zkvalitňování našich služeb. Tento certifikát jsme obdrželi jako vůbec první zařízení v Praze. Platnost certifikátu je 18 měsíců. Poté se budeme snažit tento úspěch obhájit.

 

O co se přesně jedná?

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka, ve znění platném v okamžiku konání auditu.

 

Žadatel

Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé zařízení, která poskytují péči pro lidi s demencí v souladu s dokumenty České alzheimerovské společnosti Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence a Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Zařízení mohou být jak zdravotnická, tak sociální, podmínkou je, aby se v případě sociálního zařízení jednalo o zařízení, které služby pro lidi s demencí poskytuje jako registrovanou sociální službu a v případě zdravotnického zařízení byla služba registrována krajským úřadem. Registrace sociálního či zdravotnického zařízení zajišťuje, že zařízení poskytuje své služby v souladu s obecně závaznými právními přepisy (například včetně hygienických norem atd.).

 

Audit

Audit hodnotí veškerá kritéria, která jsou definována v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka. Audit provádí tým auditorů České alzheimerovské společnosti. Tým auditorů je tvořen alespoň třemi auditory. Tým má určeného vedoucího, který zpracovává hodnotící zprávu. Audit probíhá v zařízení, které žádá o certifikaci, po nezbytně dlouhou dobu, zpravidla jeden pracovní den.

 

Udělení certifikátu Vážka

Certifikát Vážka není možno udělit v případě, že hodnocení všech kritérií v souhrnu nedosahuje alespoň 75 %. Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 18 měsíců. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků řádného auditu.

 

Hodnocení oblastí pro získání certifikátu Vážka

Filosofie a strategie péče 2) Aktivity 3) Spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí 4) Individualizovaná péče 5) Důstojnost 6) Zdravotní péče 7) Zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků 8) Bezpečnost 9) Výživa a hydratace 10) Celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost 11) První dojem po vstupu do zařízení 12) Společné prostory 13) Pokoje 14) Hygiena 15) Orientace 16) Zázemí pro personál 17) Počet a kvalifikace pracovníků 18) Kvalifikace v demencích 19) Potřeby personálu a jejich podpora 20) Zaškolení a další vzdělávání 21) Kompetence pracovníků

 

Náš Domov získal v hodnocení kritérií 94 %!

certifikát vážka

Historie

listopad 2022 (počet článků: 1)
říjen 2022 (počet článků: 1)
srpen 2022 (počet článků: 1)
červenec 2022 (počet článků: 3)
červen 2022 (počet článků: 1)
květen 2022 (počet článků: 1)
březen 2022 (počet článků: 3)
únor 2022 (počet článků: 2)
leden 2022 (počet článků: 2)
prosinec 2021 (počet článků: 8)
listopad 2021 (počet článků: 9)
říjen 2021 (počet článků: 3)
září 2021 (počet článků: 1)
srpen 2021 (počet článků: 1)
červenec 2021 (počet článků: 1)
červen 2021 (počet článků: 2)
květen 2021 (počet článků: 3)
duben 2021 (počet článků: 4)
březen 2021 (počet článků: 9)
únor 2021 (počet článků: 4)
leden 2021 (počet článků: 4)
prosinec 2020 (počet článků: 5)
listopad 2020 (počet článků: 2)
říjen 2020 (počet článků: 5)
září 2020 (počet článků: 1)
červenec 2020 (počet článků: 1)
červen 2020 (počet článků: 2)
květen 2020 (počet článků: 2)
duben 2020 (počet článků: 1)
březen 2020 (počet článků: 5)
únor 2020 (počet článků: 1)
prosinec 2019 (počet článků: 3)
říjen 2019 (počet článků: 4)
září 2019 (počet článků: 2)
srpen 2019 (počet článků: 2)
červenec 2019 (počet článků: 1)
červen 2019 (počet článků: 1)
květen 2019 (počet článků: 1)
duben 2019 (počet článků: 5)
březen 2019 (počet článků: 3)
únor 2019 (počet článků: 1)
leden 2019 (počet článků: 2)
prosinec 2018 (počet článků: 1)
listopad 2018 (počet článků: 6)
říjen 2018 (počet článků: 2)
září 2018 (počet článků: 2)
srpen 2018 (počet článků: 3)
červenec 2018 (počet článků: 2)
červen 2018 (počet článků: 2)
květen 2018 (počet článků: 5)
duben 2018 (počet článků: 6)
březen 2018 (počet článků: 2)
únor 2018 (počet článků: 1)
leden 2018 (počet článků: 1)
prosinec 2017 (počet článků: 1)
listopad 2017 (počet článků: 1)
říjen 2017 (počet článků: 3)
září 2017 (počet článků: 1)
červenec 2017 (počet článků: 1)
květen 2017 (počet článků: 1)
duben 2017 (počet článků: 1)
březen 2017 (počet článků: 7)
únor 2017 (počet článků: 2)
leden 2017 (počet článků: 5)
prosinec 2016 (počet článků: 4)
listopad 2016 (počet článků: 4)
říjen 2016 (počet článků: 2)
září 2016 (počet článků: 1)
leden 2016 (počet článků: 1)
listopad 2015 (počet článků: 1)
únor 2015 (počet článků: 1)