O nás

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace se sídlem Sámova 7, je zřízena městskou částí Praha 10 a slouží hlavně občanům Prahy 10, jako organizace s širokým okruhem činností.

Hlavním posláním a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiných.

Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho lidských a občanských práv a oprávněných zájmů. Vše v souladu standardů kvality sociálních služeb.

Zároveň nabízíme i služby, které podporují aktivní využití volného času seniorů a služby pro rodiče s dětmi.

 

"Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví případné dotazy a také přivítá podněty či připomínky. Pevně věříme, že Vám nabízené služby umožní zvýšit kvalitu nejen Vašeho života, ale i života Vašich blízkých."

indian beautystic.com xscape gowns
how are sex dolls packaged when shipped?

rolex replica forum illustrates the actual appeal of soppy jewellery.

Náš tým

Ředitelství

Fotografie zaměstnance:
pověřená řízením organizace
Eva Lexová
Fotografie zaměstnance:
asistentka
Monika Kakosová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
metodik kvality sociálních služeb
Mgr. Šetelová Dušková Kateřina
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sekce sociálních a zdravotních služeb
Bc. Martina Belejová
Fotografie zaměstnance:
manažer stravovacího provozu
Miroslav Beneš
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
mzdová účetní
.
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Daniela Strieglová
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Barbora Koldová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí ekonomické sekce
Ing. Eva Zárybnická
Fotografie zaměstnance:
hlavní účetní
Jana Dalešická
Fotografie zaměstnance:
vedoucí provozně-technického oddělení
Roland Berauer

Sekce pobytových sociálních a zdravotnických služeb

Domov U Vršovického nádraží

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
VEDOUCÍ DOMOVA U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Bc. Lenka Del Maschio
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Štefánia Siposová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Lenka Fejfarová, DiS.

Domov Zvonková

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Vedoucí Domova Zvonková
Marie Novotná, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí sociální péče domova Zvonková
.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče
Bc. Magda Šefrnová
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
Mgr. Marie Škrétová

Domov Vršovický zámeček

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
Vedoucí Domova Vršovický zámeček
Olga Brandejská
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Vedoucí sociální péče Domova Vršovický zámeček
.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí zdravotní péče Domova Vršovický zámeček
.
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova pro seniory Vršovický zámeček
Růžena Tanzerová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Simona Sýkorová, DiS.

Sekce terénních sociálních a zdravotnických služeb

Pečovatelská služba

Fotografie zaměstnance:
vedoucí pečovatelské služby
Bc. Dagmar Zahradníková

Domácí zdravotní péče

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Domácí zdravotní péče a půjčovna kompenzačních pomůcek
.

Kluby pro seniory

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Klubů seniorů
Eva Greplová

Středisko pro děti a rodiče

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Dětských skupin v Praze 10
Pavlína Reifová