Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

 1. Zjistila jsem, že moje maminka neužívá léky tak, jak jí předepsal lékař. Já jí je vždy připravím do lékovky, ale ona si je sama nevezme. Můžete k mamince docházet a léky jí podávat?

  Budete-li mít od praktického lékaře poukaz na domácí péči, kde bude žádat o úkon podávání léků, můžeme Vaší mamince zajistit tuto péči v rozsahu až 3x denně, 7 dní v týdnu. Kromě podání léků, můžeme zajistit i jejich přípravu.

  Na základě předepsaného poukazu od praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud tomu tak není, tak si ji pacient hradí sám.

 2. Praktická lékařka odmítla vystavit poukaz pro moji manželku s odůvodněním, že tuto péči (ošetřovatelská rehabilitace) nepotřebuje. Neurolog nám ji ale doporučil a manželka o ní má také zájem. Může nám poukaz vystavit jiný lékař, a pokud ne, máme možnos

  Poukaz na zdravotní domácí péči může vystavit pouze praktický lékař (výjimkou je situace, kdy je pacient propuštěn z nemocniční péče a ošetřující lékař napíše poukaz na zdravotní péči. Ten má ale platnost pouze 14 dní. Pak se opět musíte obrátit na praktického lékaře). Jestliže Vám praktický lékař odmítne předepsat poukaz na zdravotní péči, můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, ve které je Vaše manželka pojištěná a tuto situaci zkonzultovat s revizním lékařem. Doporučujeme mít rovněž k dispozici vyjádření neurologa, který zdravotní péči doporučuje.

 3. Mám od svého praktického lékaře návrh na domácí zdravotní službu. Za jak dlouho přijdete?

  Po telefonické domluvě jsme schopni službu zavést ihned následující den.

 4. Babička má na nohou bércové vředy a sama si je neošetří. Kdo jí může tento zdravotní úkon provést?

  Budete-li mít babička od praktického lékaře poukaz na domácí péči, kde bude žádat o úkon ošetřování bércových vředů, tak domácí zdravotní péče tento úkon zajistí dle ordinace lékaře. Služba je hrazená ze zdravotního pojištění anebo je hrazená pacientem v případě, že praktický lékař poukaz nevystaví.

 5. Můj dědeček je diabetik a až dosud si sám aplikoval inzulín 2x denně. Nyní to ale již nezvládne a potřebuje pomoc. Poskytuje domácí péče takovou službu?

  Budete-li mít od praktického lékaře poukaz na domácí péči, kde bude žádat o úkon aplikace injekcí (inzulínu), mohou tento úkon provádět naše zdravotní sestry, včetně kontrol glykémie v krvi klienta. Péči zajišťujeme denně, o víkendech a svátcích.

  Na zakládě předepsaného poukazu od praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud tomu tak není, tak si ji pacient uhradí sám.

 6. Jsem po mozkové mrtvici a sama si nedojdu do laboratoře na odběr krve, který po mě požaduje internista. Můžete se obrátit na Vás?

  Domácí zdravotní péče Vám může krev odebrat v domácím prostředí a odvézt ji do laboratoře v rámci Prahy 10. Podmínkou je mít u sebe žádanku do laboratoře a praktickým lékařem předepsaný poukaz na zavedení domácí péče, kde bude úkon, odběr biologického materiálu, specifikován.

  Na základě předepsaného poukazu od praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud tomu tak není, tak si ji pacient hradí sám.

 7. Manželka se vrátila po zlomenině dolní končetiny z nemocnice a v nemocnici nám doporučili rehabilitovat. Můžeme se obrátit na Vaši domácí péče?

  Ano, můžete. A to na základě doporučení praktického lékaře, který Vám vystaví poukaz, kde specifikuje úkony vhodné pro Vaši manželku. Bude-li se jednat o rehabilitaci, náš zdravotnický personál může provádět kondiční cvičení a sesterskou rehabilitaci. Četnost cvičení určuje lékař a péče je hrazená ze zdravotního pojištění.