Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

 1. Jak je hrazená služba poskytovaná sestrami domácí zdravotní péče?

  Na základě indikace praktického lékaře (vystavení poukazu) je služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud lékař poukaz nevystaví, hradí si službu klient sám.

 2. Zjistila jsem, že moje maminka neužívá léky tak, jak jí předepsal lékař. Můžete k mamince docházet a léky jí podávat?

  Ano, můžeme.

 3. Mám od svého praktického lékaře poukaz na domácí zdravotní péči. Za jak dlouho přijdete?

  Po telefonické domluvě jsme schopni službu zavést ihned následující den.

 4. Babička má na nohou bércové vředy a sama si je neošetří. Kdo jí může tento zdravotní úkon provést?

  Náš zdravotnický personál tento úkon samozřejmě provádí.

 5. Můj dědeček je diabetik a až dosud si sám aplikoval inzulín 2x denně. Nyní to ale již nezvládne a potřebuje pomoc. Poskytuje domácí zdravotní péče takovou službu?

  Ano.

 6. Jsem po mozkové mrtvici a sama si nedojdu do laboratoře na odběr krve, který po mě požaduje internista. Můžeme se obrátit na Vás?

  Sestra domácí zdravotní péče provádí odběr krve v domácím prostředí a odebranou krev předá do laboratoře. Podmínkou je žádanka do laboratoře a lékařem předepsaný poukaz na provedení odběru biologického materiálu prostřednictvím domácí zdravotní péče.

 7. Manželka se vrátila po zlomenině dolní končetiny z nemocnice a v nemocnici nám doporučili rehabilitovat. Můžeme se obrátit na domácí zdravotní péči?

  Ano, můžete. Sestry naší domácí zdravotní péče poskytují pouze ošetřovatelskou rehabilitaci. Četnost cvičení určuje lékař a péče je po indikaci lékařem hrazená ze zdravotního pojištění.