Středisko služeb pro děti a rodiče

Středisko služeb pro děti a rodiče

 1. Kdo může vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

  Rodiče, zákonný zástupce anebo osoba starší 18-ti let určená rodiči na základě plné moci.

 2. Co musí mít dítě s sebou do dětské skupiny?

  Obuv na přezutí, spodní prádlo, ponožky, jednorázové kapesníky a pleny dle potřeb dítěte. Ostatní oblečení máme pro Vaše dítě připravené.

 3. Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?

  Na dovednosti dětí nejsou kladeny žádné požadavky. Dětská skupina je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností a kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

 4. Je potřeba, abychom přinesli nějaké dokumenty k zápisu? Musí být dítě přítomné u zápisu?

  Rodič pošle či přinese řádně vyplněnou přihlášku a předloží občanský průkaz, kde je uveden jeho trvalý pobyt. Dítě nemusí být u zápisu přítomné.

 5. Kdy je zápis do dětských skupin?

  Vždy v březnu.