Aktuálně

Poděkování

Publikováno: 20. března 2020
Děkuji všem zaměstnancům za vynaložené úsilí a obětavou práci prováděnou s velkým taktem a porozuměním s ohledem na danou situaci.

V neposlední řadě děkuji dobrovolníkům za ochotu a pomoc všude tam, kde je potřeba. Zejména za ušité roušky, za vitamíny ve formě ovoce či džusů pro zaměstnance, za moučníky a jiné. Tím, co vše pro nás děláte, nám dáváte najevo, že o nás víte, a to nám dodává sílu.


Dobrovolníci dokážou měnit svět i malými drobnostmi.

 

Eva Lexová, pověřená řízením CSOP v Praze 10