Kontakty

Ředitelství

Fotografie zaměstnance:
ředitel organizace
Ing. Richard Černý
Fotografie zaměstnance:
asistentka ředitele
Lucie Kolomy
Fotografie zaměstnance:
metodik kvality sociálních služeb
Gabriela Olejníková
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Kateřina Doubravová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí ekonomické sekce a zástupkyně ředitele
Ing. Eva Rovná
Fotografie zaměstnance:
hlavní účetní
Jana Dalešická
Fotografie zaměstnance:
mzdová účetní
Ivana Babjaková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí provozně-technického oddělení
Roland Berauer

Sekce pobytových sociálních a zdravotnických služeb

Domov U Vršovického nádraží

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova U Vršovického nádraží
Gabriela Olejníková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Libor Vavřík
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Lenka Fejfarová, DiS.

Domov Zvonková

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova Zvonková
Helena Voráčková
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
Barbora Těšíková

Domov Vršovický zámeček

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova Vršovický zámeček
Eva Lexová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova Vršovický zámeček
Mgr. Dana Vávrová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova Vršovický zámeček
Olga Brandejská
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Domova pro seniory Vršovický zámeček
Bc. Markéta Dulovcová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Bc. Petra Poulová, DiS.

Sekce terénních sociálních a zdravotnických služeb

Pečovatelská služba

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Pavel Szymański
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí okrsku Dům spokojeného žití Sámova 5 a 7
Veronika Vantová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Dům spokojeného žití 5 a 7
Bc. Jaroslava Jindrová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku Terén Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice a část Bohdalce)
Marcela Dere
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Terén Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice a část Bohdalce)
Mgr. Jana Reinbergrová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Terén Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice a část Bohdalce)
Bc. Kristýna Prokopová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Vedoucí okrsku autoobědy
Barbora Zámečníková
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice autoobědy
Karolina Dittelová, DiS.

Domácí zdravotní péče

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí domácí zdravotní péče a půjčovna kompenzačních pomůcek
Gabriella Hlaváčková

Kluby pro seniory

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Klubů seniorů, rekreace a zájezdy
Alexandra Levá

Středisko pro děti a rodiče

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Střediska pro děti a rodiče
Magda Dreslerová

Studentský dům

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Studentského domu
Petra Veselá, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
studijní referent
Mgr. Lýdie Zatloukalová