Ředitelství

Ředitelství

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
pověřená řízením organizace
Eva Lexová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
asistentka
Monika Kakosová
Fotografie zaměstnance:
metodik kvality sociálních služeb
Mgr. et Mgr. Miroslava Rovná
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí sekce sociálních a zdravotních služeb
Bc. Martina Belejová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
manažer stravovacího provozu
Miroslav Beneš
Fotografie zaměstnance:
vedoucí ekonomické sekce
Ing. Eva Rovná
Fotografie zaměstnance:
hlavní účetní
Jana Dalešická
Fotografie zaměstnance:
mzdová účetní
Ivana Babjaková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí provozně-technického oddělení
Roland Berauer
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Kateřina Doubravová