Domov Zvonková

Domov Zvonková

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
Pověřená řízením Domova Zvonková
Mgr. Sylvia Kluková
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí sociální péče domova Zvonková
neobsazeno
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí zdravotní péče
Bc. Magda Šefrnová
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
.