Domov U Vršovického nádraží

Domov U Vršovického nádraží

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
VEDOUCÍ DOMOVA U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Bc. Lenka Del Maschio
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Štefánia Siposová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Lenka Fejfarová, DiS.