Domov U Vršovického nádraží

Domov U Vršovického nádraží

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
vedoucí Domova U Vršovického nádraží
Ing. Petr Nový
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Libor Vavřík
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Zuzana Domečková, DiS.