Studentský dům

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Studentského domu
Ing. Alexej Lošťák