Nejčastější dotazy

Kolik za služby zaplatím?

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Ceny ubytování se liší s ohledem na to, o kolika lůžkový pokoj se jedná. Veškeré informace naleznete v Cenících Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem.

 

Odlehčovací služba - cena za péči se odvíjí podle počtu osobních úkonů, které si uživatel zvolí při podání žádosti o odlehčovací službu. Vždy je placeno za skutečný počet dnů, kdy byla odlehčovací služba poskytována. V době poskytování odlehčovací služby Příspěvek na péči nadále náleží uživateli. Více informací naleznete v Ceníku Odlehčovací služby.