Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení?

Převyšuje-li počet volných bytových jednotek počet zájemců, tak je možné byt přidělit ihned po úspěšném ukončení procesu projednávání žádosti (cca do 3 – 6 měsíců po podání žádosti). V případě, že volné bytové jednotky nejsou, žadatel může byt získat až okamžikem jeho uvolnění a zrekonstruování. V takovém případě dostává přednost vždy ten žadatel, jehož situace je nejnaléhavější k řešení.