Pečovatelská služba

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Pavel Szymański
Fotografie zaměstnance:
koordinátorka Pečovatelské služby
Marcela Dere
Fotografie zaměstnance:
koordinátorka Pečovatelské služby
Barbora Zámečníková
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Karolina Dittelová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Bc. Jaroslava Jindrová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Mgr. Jana Reinbergrová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Pečovatelské služby
Bc. Kristýna Prokopová, DiS.