Nejčastější dotazy

 1. Co se v Domově vše děje, jaké aktivity jsou dostupné a zda jsou povinné?

  V domově jsou nabízeny klientům aktivizační činnosti, kterými si mohou zpříjemnit svůj volný čas a seznámit se s ostatními klienty. Aktivizační činnosti jsou pro všechny klienty dostupné a je pouze na rozhodnutí klienta, zda se bude těchto činností účastnit. Náš Domov nabízí např. trénovaní paměti, společné posezení s písničkou, kondiční cvičení, výtvarné činnosti, čtení, promítání, práce v keramické dílně, za pěkného počasí procházky mimo Domov aj. Samozřejmě pokud klientovi jeho zdravotní stav nedovolí účast na aktivitách ve společných prostorách Domova, je mu v případě jeho přání poskytnuta aktivizační činnost individuálně na pokoji v rámci možností Domova.

 2. Mohu mít svůj vlastní nábytek?

  Pokoje v našem Domově jsou plně vybaveny nábytkem s ohledem na potřeby seniorů a potřebu volného prostoru k poskytování péče.  Pokoj si lze dovybavit drobným kusem nábytku se souhlasem vedoucí Domova. (např. křeslo, malý stolek, lampička aj.)

 3. Mohu zatloukat hřebíky do zdi (vlastní obrázky či obrazy?)

  Samozřejmě si lze do Domova přinést vlastní obrázky. Veškeré technické zásahy včetně zatloukání hřebíků do zdi provádí pouze po předchozí domluvě  pracovník údržby.

 4. Mohou ke mně chodit návštěvy, event. v Domově přespat?

  Klienti mohou přijímat návštěvy dle svého přání kdykoli. Návštěva by neměla narušit pořádek v Domově a omezovat ostatní klienty. Pokud klient projeví zájem, může u něj návštěva bezplatně přespat.

 5. Tatínek už nezvládá za služby platit hotově přímo pracovnici Pečovatelské služby. Mohu nějak pomoci při hrazení za úkony?

  Ano, úhrady za pečovatelskou službu je možno provést i bezhotovostně, a to nastavením inkasního příkazu nebo převodem potřebné částky na účet. Sociální pracovnice s Vámi mohou komunikovat pomocí emailu a pravidelně Vám zasílat vyúčtování za úkony pečovatelské služby Vašeho tatínka.

 6. Maminka má Alzheimerovu demenci, ale ještě zvládá být doma. Může mi pečovatelská služba nějak pomoci?

  Ano, pečovatelská služba mamince na základě žádosti a uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby může pomoci s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti, s osobní hygienou apod. O četnosti a rozsahu úkonů si rozhodnete sami. Pokud se její zdravotní stav zhorší, pomůžeme Vám při rozhodování o možnostech další péče a se všemi úkony s tímto spojenými.

Strana 8 z 13První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední