Nejčastější dotazy

 1. Mohu chodit do klubu seniorů, i když nejsem členem Svazu důchodců ČR?
  Samozřejmě, kluby jsou určeny pro všechny seniory z Prahy 10.
 2. Mohu v Domě spokojeného žití využívat nějaké kulturní, společenské či sportovní aktivity?

  Obyvatelé mohou docházet do Klubu seniorů přímo v domě, kde se pořádají různé přednášky, povídání, hry, taneční odpoledne. Také mohou využívat nabídky půjčování knih v bibliobuse, který má stanoviště na dvoře DSŽ Sámova 1x 14 dní. Dále si mohou zakoupit tzv. Balíček aktivit či jednorázové vstupenky na aktivity a činnosti, které pořádají pracovníci sousedícího Domova pro seniory.

 3. Bude-li mi byt přidělen, bude mi i nadále poskytována pečovatelská služba?

  Jednou z podmínek pro prodloužení smlouvy o nájmu bytu v Domě spokojeného žití je využívání pečovatelské služby v rozsahu, který je stanoven v Osobní analýze potřeb/Individuální plán, kde si s koordinátorkou nebo se sociální pracovnicí klient určí, jaké úkony pečovatelské služby bude využívat a kdy. I v DSŽ platí, že klient může využívat úkony, které jsou obsaženy v Sazebníku úkonů. Jednat se může např. o nákupy, pochůzky, úklid, praní prádla atd. Více informací najdete v Sazebníku úkonů pečovatelské služby CSOP v Praze 10 .

 4. Nájemní smlouva je uzavíraná na dobu neurčitou?

  Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to 3 roky. Pokud nájemce, před uplynutím doby nájmu projeví zájem o uzavření nové nájemní smlouvy, bude jeho požadavek projednán Hodnotící pracovní skupinou, která bude při prodloužení nájmu vycházet z kritérií, kterými jsou řádné placení nájemného, řádné placení úhrad za poskytování pečovatelské služby a využívání pečovatelské služby v rozsahu určeném v Individuálním plánu, splnění základních dílčích podmínek pro podání žádosti o umístění do DSŽ Sámova dle Pravidel pro přidělení bytu CSOP Praha 10. V případě splnění těchto podmínek má pronajímatel povinnost jednat o uzavření nového nájemního vztahu.

   

   

 5. Jak velké jsou bytové jednotky a jsou vybavené nábytkem?

  Bytové jednotky jsou o velikosti 35 – 40m2. Jsou vybaveny kuchyňskou linkou s vařičem. Ostatní vybavení bytu je ponecháno na rozhodnutí obyvatele, který si byt může vybavit na základě svých představ, možností a zvyků.

 6. Jak vysoké je nájemné a poplatky za služby?

  Základní sazba nájemného činí 140,-Kč za 1 m2, nájemné za kuchyňskou linku činí 49,-Kč měsíčně. Výše záloh za služby spojené s užíváním bytu jsou cca 1 300,-Kč/měsíčně. Zálohy zahrnují: vodné a stočné; ústřední dálkové vytápění; dodávku teplé vody; osvětlení společných prostor; užívání výtahu; úklid společných prostor; odvoz odpadků; vybavení bytu; využívání společné antény. Zálohy na elektrickou energii zde nejsou zahrnuty a nájemce si je hradí sám.

Strana 4 z 13První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední