Byty zvláštního určení

Prožít klidné stáří je přáním každého občana a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP v Praze 10) se snaží o propojení jednotlivých služeb pro seniory a potřebné občany z Prahy 10 právě v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7.

Dům Sámova 5 a 7, který nyní slouží jako dům s byty zvláštního určení s názvem Dům spokojeného žití (DSŽ Sámova), má velmi zajímavou historii, která se datuje k roku 1933. Jak, ukazují dobové záznamy, základní kámen k výstavbě tohoto komplexu položil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

V roce 2014 prošel DSŽ Sámova rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala nejen rekonstrukce bytových jednotek, ale i společných prostor – pavlače, fasáda a plánovaná je rovněž revitalizace nádvoří, kde budou zasazeny stromy, keře, květiny a kde bude vybudován prostor pro individuální či společenské trávení volného času.

Více

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

První kontakt se zájemcem o získání bytu může probíhat:

 • telefonicky s pracovníkem pečovatelské služby
 • osobní návštěvou v kanceláři pracovníka
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci v kanceláři pracovníka pečovatelské služby
 • emailem
 • poštou (zasláním vyplněné žádosti o získání bytu v DSŽ)

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Mohu v Domě spokojeného žití využívat nějaké kulturní, společenské či sportovní aktivity?

  Obyvatelé mohou docházet do Klubu seniorů přímo v domě, kde se pořádají různé přednášky, povídání, hry, taneční odpoledne. Také mohou využívat nabídky půjčování knih v bibliobuse, který má stanoviště na dvoře DSŽ Sámova 1x 14 dní. Dále si mohou zakoupit tzv. Balíček aktivit či jednorázové vstupenky na aktivity a činnosti, které pořádají pracovníci sousedícího Domova pro seniory.

 2. Jak dlouho trvá přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení?

  Převyšuje-li počet volných bytových jednotek počet zájemců, tak je možné byt přidělit ihned po úspěšném ukončení procesu projednávání žádosti (cca do 3 – 6 měsíců po podání žádosti). V případě, že volné bytové jednotky nejsou, žadatel může byt získat až okamžikem jeho uvolnění a zrekonstruování. V takovém případě dostává přednost vždy ten žadatel, jehož situace je nejnaléhavější k řešení.

 3. Bude-li mi byt přidělen, bude mi i nadále poskytována pečovatelská služba?

  Jednou z podmínek pro prodloužení smlouvy o nájmu bytu v Domě spokojeného žití je využívání pečovatelské služby v rozsahu, který je stanoven v Osobní analýze potřeb/Individuální plán, kde si s koordinátorkou nebo se sociální pracovnicí klient určí, jaké úkony pečovatelské služby bude využívat a kdy. I v DSŽ platí, že klient může využívat úkony, které jsou obsaženy v Sazebníku úkonů. Jednat se může např. o nákupy, pochůzky, úklid, praní prádla atd. Více informací najdete v Sazebníku úkonů pečovatelské služby CSOP v Praze 10 .

Více

Fotogalerie Fotogalerie

zz_14
zz_12
zz_11
zz_10
zz_09
zz_08

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku č.1 DSŽ
Bc. Vendula Ježková, DiS.