Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování služeb pečovatelské služby

Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.

Úhrada za poskytování pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sazebník je platný od 1. 7. 2023

 Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

CENA

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,-/155,- Kč/1 hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135,-/155,- Kč/1 hod.

Pomoc při prostorové orientaci

130,- Kč/1 hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

155,- Kč/1 hod.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

CENA

Pomoc při úkonech osobní hygieny

135,-/155,- Kč/1 hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,- Kč/1 hod.

Pomoc při použití WC

130,- Kč/1 hod.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

CENA

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:

Racionální (D3)

Žlučníková (D4)

Diabetická (D9)

100,- Kč/1 oběd

100,- Kč/1 oběd

100,- Kč/1 oběd

Dovoz jídla

50,- Kč/1 domácnost

Donáška jídla

25,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

140,- Kč/1 hod.

Příprava a podání jídla a pití

140,- Kč/1 hod.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití v jídelnách CSOP (Sámova, Zvonková)

10,- Kč/úkon

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

CENA

Běžný úklid a údržba domácnosti

155,- Kč/1 hod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. po malování, sezónní úklid

155,- Kč/1 hod.

Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

155,- Kč/1 hod.

Běžné nákupy a pochůzky

155,- Kč/1 hod.

Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

160,- Kč/úkon

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

90,- Kč/kg

Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

90,- Kč/kg

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

CENA

Doprovázení k lékaři, na orgány státní správy a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

155,- Kč/1 hod.

 

*Fakultativní činnosti/ činnosti nabízené nad rámec základních činností

CENA

Dohled**

155,- Kč/1 hod.

Doprovod na procházku

135,- Kč/1 hod.

Pronájem dvou termo jídlonosičů

30,- Kč/měsíc

Fotokopie jídelního lístku

10,- Kč/měsíc

Doprava vozem CSOP v Praze 10 do Střediska osobní hygieny v domech Sámova a Zvonková

45,- Kč/úkon

Svoz a odvoz prádla vozem CSOP v Praze 10 do prádelny Sámova

50,- Kč/úkon

*Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny i pro uživatele, kteří využívají pečovatelskou službu zdarma, na základě zákona č. 255/1946 Sb, v platném znění.

** Dohled zahrnuje krátkodobé zastoupení pečující osoby a to maximálně po dobu 1 hodiny.

Uživatelům pečovatelské služby je za úkon pečovatelské služby účtován skutečně spotřebovaný čas na realizaci úkonu po celých minutách.

Sazebník ke stažení