Domov u Vršovického nádraží

Útulný Domov, který je součástí jedinečného komplexu v blízkosti Havlíčkových sadu. Při vymýšlení volnočasových aktivit vycházíme z individuálních plánů našich uživatelů, abychom jim nabízeli to, co je jim blízké. Využívat přitom mohou naše terapeutické místnosti: keramickou dílnu, tvůrčí dílnu, reminiscenční místnost s knihovnou, kuchyňku, tělocvičnu nebo relaxační místnost. Další aktivity se odehrávají ve společenské

místnosti – nejrůznější přednášky, besedy, filmová a literární odpoledne, muzikoterapie, tréninky paměti aj.

Poskytujeme služby

 • domov pro seniory a odlehčovací služby

Domov pro seniory U Vršovického nádraží Domov pro seniory U Vršovického nádraží

„Vždy se přizpůsobujeme potřebám a zvyklostem našich uživatelů, tak abychom jim mohli nabídnout právě to, co je celý život bavilo a naplňovalo, pokud je to jen trochu v našich silách.“

 • kapacita 47 lůžek (37x jednolůžkový pokoj a 5x dvoulůžkový pokoj)
 • nepřetržitá 24hodinová péče, včetně víkendu a svátku
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatnosti
 • posilování sociálního začleňování
 • poskytování bezplatného poradenství
 • volnočasové a zájmové aktivity
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

Odlehčovací služby v domově U Vršovického nádraží Odlehčovací služby v domově U Vršovického nádraží

“Odlehčovací služby by měly v první řadě sloužit k odpočinku rodiny a blízkých, kteří o seniora pečují a potřebují proto načerpat nové síly. Dbáme na laskavou a individuální péči, tak aby bylo odloučení od rodiny, na kterou je senior zvyklý, co nejpříjemnější.”

 • pěkné a pohodlné ubytování v bezbariérové budově s kvalitní stravou
 • 8 lůžek ve čtyřech dvoulůžkových pokojích
 • individuální a lidský přístup personálu
 • možnost se zúčastnit veškerého kulturního a společenského dění Domova
 • široká nabídka volnočasových aktivit - výroba keramiky, ručního papíru, trénování paměti,
 • zpěv lidových písní, výroba látkových hraček, upečení koláče atd.

Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu

1) Informační schůzka se sociální pracovnicí Domova, o který máte zájem

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • může se konat v kanceláři sociální pracovnice nebo na základě Vašeho zdravotního stavu u Vás doma. 
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově. 
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.

Více

Sazebník Sazebník

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Druh služby Cena
1 - lůžkový pokoj 280,- Kč/1 den
2 - lůžkový pokoj 260,- Kč/1 den
3 - lůžkový pokoj 240,- Kč/1 den
Poskytnutí celodenní stravy 235,- Kč/1 den
Sociálně terapeutické činnosti/ aktivizační činnosti:  Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče

Odlehčovací služby

Domov účtuje za poskytování odlehčovacích služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů:

1.    155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

2.    135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

 

Úhrada je účtována podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění poskytnuté péče.

 

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Jak mohu podat žádost do Domova?

  Na webových stránkách CSOP v Praze 10 naleznete veškeré potřebné informace zde.

 2. Kolik zaplatím za pobyt v Domově?

  Sazebníky úhrad za poskytování služeb v našich domovech naleznete zde.

 3. Mohu zůstat u svého praktického lékaře?

  Ano, každý má právo si zvolit svého praktického lékaře. V případě, že zůstanete registrovaný u svého lékaře, musíte si zajistit léky, inkontinenční pomůcky a další záležitosti sám. Můžete však využívat služby praktického lékaře nasmlouvaného naší organizací, který pravidelně do našich domovů dochází.

Více

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

zz_10
zz_08
zz_06
zz_09
zz_07
zz_05

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
VEDOUCÍ DOMOVA U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Bc. Lenka Del Maschio
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Štefánia Siposová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Lenka Fejfarová, DiS.