Kontakty

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Pověřená řízení Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Zvonková
.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče domova Zvonková
Marie Novotná, DiS.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče
Bc. Magda Šefrnová
vedoucí sociální péče Zvonková
vedoucí zdravotní péče Domova Zvonková
 
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
Mgr. Marie Škrétová
Adresa:

Zvonková 2902/6
106 00 Praha 10 – Zahradní Město
Mapa

Recepce: tel.: 272 173 011

Pedikúra:
Ilona Nedbalová
Tel.: 272 173 054

Kadeřnice:
Pavlína Březinová
Tel.: 603 965 971