Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování služeb v dětských skupinách v praze 10

 

dle usnesení Rady MČ č. 0231/RMČ/2023 s účinnosti od 1. 9. 2023

Měsíční pobytový poplatek

 

CENA

Pro rodiče dětí s trvalým pobytem v městské části Praha 10

4000,- Kč

Pro rodiče dětí využívající službu pobyt na 92 hodin v měsíci

2000,- Kč

Pro ostatní /rodiče s trvalým pobytem v jiných městských částech Prahy, v příměstských částech, cizinci apod./

8000,- Kč

Poplatek za hodinové hlídání

140,- Kč

Celodenní stravné

80,- Kč

 

V případě využívání služby hodinového hlídání, hradí rodič stravné dle délky pobytu dítěte v Dětských skupinách v Praze 10

 

CENA

Snídaně

16,- Kč

Svačina

14,- Kč

Oběd

36,- Kč

Svačina

14,- Kč

II. Svačina

15,- Kč

 

Úhrada za pobyt a stravné se hradí zejména inkasem z účtu jednoho z rodičů vždy do 7. dne v kalendářním měsíci. Výjimečně v odůvodněných případech v hotovosti vždy do 7. dne v kalendářním měsíci na základě příjmového pokladního dokladu vystaveného vedoucí Dětských skupin v Praze 10.

Hodinové hlídání se hradí vždy hotově na základě vystavení příjmového pokladního dokladu.

Sazebník ke stažení