Terénní služby

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) nebo ambulantní (vykonávána v zařízeních Centra sociální a ošetřovatelské pomoci) služba poskytovaná podle zákona o sociálních službách občanům žijícím na území Městské části Prahy 10.

 • pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, které potřebují z důvodu věku, nemoci,  trvalé či dočasně snížené soběstačnosti nebo z důvodu chronického onemocnění pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • dále pomáhá rodinám, kterým se narodilo tři a více dětí současně

Cílem pomoci pečovatelské služby je zejména možnost setrvání v domácím prostředí, pomoc k vytvoření psychické a fyzické pohody a umožnit žít život mezi blízkými a přáteli.

5 ZÁKLADNÍCH OKRUHŮ ČINNOSTÍ
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, dohled nad zvládáním péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při hygieně v domácnosti nebo ve Střediscích osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, obsluha v našich jídelnách Sámova 7 a Zvonková 6)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy běžné a velké, donáška léků, praní a žehlení prádla v domácnosti nebo v naší prádelně)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, procházky)

Více

Domácí zdravotní péče

 • je odborná péče poskytována v oblastech Prahy 10
 • vykonávají ji registrované zdravotní sestry s dlouholetou praxí
 • poskytována je ve vlastním sociálním prostředí, a to zdarma nebo za úhradu
 • v pracovní dny od 7:00 do 18:00hod., o víkendech a svátcích od 7:00 do 18:00hod.
 • je určena dospělým klientům a to krátkodobě, dlouhodobě, po hospitalizaci, po úrazech a klientům s jakoukoliv diagnózou

Prostředí, ve kterém je péče poskytována, musí být vhodné, nesmí ohrožovat zdraví pracovníků a požadovaná péče musí být v možnostech Domácí zdravotní péče.

Péče je poskytována pojištěncům zdravotních pojišťoven (VZP - 111, ZPMV - 211, OZP - 207, VOZP - 201) zdarma, na základě vystavení poukazu praktickým lékařem, který přesně specifikuje výkony, které budou u klienta prováděny.

Péči poskytujeme rovněž klientům, kterým praktický lékař nevystaví poukaz, ale tato služba je již za úhradu, a je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytování placené domácí zdravotní péči.

ZÁKLADNÍ ÚKONY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
 • komplexní péče o nepohyblivého klienta
 • ošetřování proleženin, bércových vředů, pooperačních ran a jiných kožních a chirurgických defektů
 • péče o stomie, permanentní katetry
 • aplikace injekcí, inzulinu, infůzí
 • odběr biologického materiálu a jeho odvoz do laboratoře v rámci Prahy 10
 • měření krevního cukru glukometrem - edukace klienta i rodiny (např. v péči o diabetika – aplikace inzulinu)
 • příprava a podání léků
 • měření fyziologických funkcí (TK)
 • klyzma
 • ošetřovatelská rehabilitace u neurologických onemocnění (např. po mozkové příhodě), po operacích (např. po náhradě kyčelního kloubu), po úrazech

Více