Jak postupovat v případě zájmu

Pobyt dítěte lze dohodnout dle Vašich potřeb a přijímáme děti:
  1. Zejména na pravidelnou celoměsíční docházku – rodiče pracují, studují a tím ztrácí nárok na rodičovský příspěvek.
  2. Na 92 hodin v měsíci - rodiče neztrácí nárok na rodičovský příspěvek dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2012 (zákon č. 366/2011 Sb.).
  3. Na příležitostné hodinové hlídání dítěte. Hodinové hlídání mohou rodiče využít i po ukončení provozní doby tj. od 17.00 – 19.00 hod. Tuto službu je potřeba nahlásit den předem, pro dítě bude připravena tzv. II. svačina. Platba za nadstandardní odpolední hodinové hlídání po ukončení provozní doby činí: 140,- Kč /hod. + 15,- Kč II. svačina.

Od věku 2 let dítěte není docházka v dětských skupinách sledována, dítě může docházet bez ohledu na vyplácení dávek - rodičovský příspěvek.

Zápis dětí do Dětských skupin v Praze 10:

Termín zápisu na další školní rok (od 1. září daného roku): každý rok  v měsíci březnu
 

Bližší informace zde

Průběh zápisu: vyplnění přihlášky do Dětských skupin v Praze 10
  • každá přihláška je posuzována zvlášť, dle Kritérií pro přijímání dětí a ohodnocena body
  • přednost v umístění má dítě s vyšším bodovým ohodnocením, pokud má více dětí stejně bodů, tak má přednost v umístění dítě dle data narození k 1. 9. daného roku. (Např. dítě, které dovrší věk 2 let v 9. měsíci daného roku má přednost v umístění před dítětem narozeném v 10., 11., 12. měsíci)
  • v měsíci květnu daného roku zasedá tříčlenná komise výběrového řízení a dle Kritérií a bodů vybere děti, které budou od 1. září přijaté do Dětských skupin v Praze 10
  • souběžně vytvoří pořadník neumístěných dětí, které mohou být, v případě uvolněného místa, přijaté v průběhu školního roku
  • zápis z výběrového řízení posuzuje a schvaluje ředitel CSOP v Praze 10
  • přihlášky podané po termínu jsou evidovány v pořadníku dle data podání přihlášky a jsou zařazeny na čekací listinu až pod přihlášené v řádném termínu
  • koncem května je na informační tabuli budovy Dětských skupin v Praze 10 vyvěšen seznam přijatých dětí a pořadník neumístěných dětí

Odvolání na rozhodnutí komise nelze provést, protože neexistuje žádný platný právní předpis či vnitřní směrnice pro nárok na přijetí dítěte do Dětských skupin.