Dětské skupiny v Praze 10

 

                                               

 

                                         Provoz dětské skupiny CSOP Broučci III., reg. č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002322

                                         Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

 

                                          Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci III., reg. č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002323

                                          Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

 

                                         Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka III., reg. č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002324

                                         Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

 

 

Dětské skupiny v Praze 10 (Motýlci, Broučci a Sluníčka)

 
 • jsou určeny pro děti od 1 roku do 3 let, přednostně s trvalým pobytem v Praze 10
 • kapacita 56 dětí, rozdělených do tří dětských skupin dle jejich věku
 • kvalifikovaný personál - pracovnice v přímé péči
 • vlastní kuchyň, strava podávána 4x denně, pravidelný pitný režim
 • provozní doba 6:30 – 17:00 hod.
 • zajištění péče a všestranný rozvoj dítěte
 • ohled na individuální schopnosti a potřeby dítěte
 • zápis dětí do dětských skupin na další školní rok (od 1. září) se koná vždy v březnu daného roku

Formou hry se ve výchovných programech klade důraz zejména na rozvoj řeči, konstruktivní a napodobivou hru, jemnou motoriku, výtvarnou, hudební, etickou a tělesnou výchovu.

Děti se učí hygienickým návykům, stolování, péči o sebe.

V průběhu dne mají děti dostatek prostoru k volné hře v hernách, tělocvičně, ale také na zahradě s pískovištěm a herními prvky. Pro hry s vodou jsou využívány malé nafukovací bazénky, ve kterých se denně vyměňuje voda.

 

Provoz Dětských skupin CSOP Broučci, Motýlci, Sluníčka je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti v zařízeních péče o děti a podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn návrat na pracovní trh.

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

Pobyt dítěte lze dohodnout dle Vašich potřeb a přijímáme děti:
 1. Zejména na pravidelnou celoměsíční docházku – rodiče pracují, studují a tím ztrácí nárok na rodičovský příspěvek.
 2. Na 92 hodin v měsíci - rodiče neztrácí nárok na rodičovský příspěvek dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2012 (zákon č. 366/2011 Sb.).
 3. Na hodinové hlídání dítěte, které mohou rodiče využít  po ukončení provozní doby tj. od 17.00 – 19.00 hod. Tuto službu je potřeba nahlásit den předem, pro dítě bude připravena tzv. II. svačina. Platba za nadstandardní odpolední hodinové hlídání po ukončení provozní doby činí: 140,- Kč /hod. + 15,- Kč II. svačina.

Od věku 2 let dítěte není docházka v dětské skupině sledována, dítě může do dětské skupiny docházet bez ohledu na vyplácení dávek - rodičovský příspěvek.

Více

Sazebník Sazebník

Měsíční pobytový poplatek
 • 4000,- Kč pro rodiče dětí s trvalým pobytem v městské části Praha 10
 • 2000,- Kč pro rodiče dětí využívající službu pobyt na 92 hodin v měsíci
 • 8000,- Kč pro ostatní /rodiče s trvalým pobytem v jiných městských částech Prahy, v příměstských částech, cizinci apod./
 • 140,- Kč poplatek za hodinové hlídání
 • 80,- Kč celodenní stravné

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Kdo může vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

  Rodiče anebo osoba starší 18-ti let určená rodiči na základě plné moci.

 2. Kolik pracovnic pracuje v jedné dětské skupině?

  V jednotlivých skupinách pracuje od 3 do 5 pracovnic, vždy záleží na počtu dětí ve skupině. Čím více dětí, tím více pracovnic.

 3. Co musí mít dítě s sebou do dětské skupiny?

  Obuv na přezutí, spodní prádlo, ponožky, jednorázové kapesníky a pleny dle potřeb dítěte. Ostatní oblečení máme pro Vaše dítě připravené.

Více

Fotogalerie objektu Fotogalerie objektu

zz_10
zz_09
zz_08
zz_07
zz_06
zz_05

Kontakty Kontakty

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Dětských skupin v Praze 10
.