Domov Vršovický zámeček

Reprezentativní a přesto příjemné prostředí Domova v budově novorenesančního zámečku s přilehlou zelení.

Při vymýšlení volnočasových aktivit vycházíme z individuálních plánů našich uživatelů, abychom jim nabízeli to, co je jim blízké.

Využívat přitom mohou naše terapeutické místnosti: keramickou dílnu, tvůrčí dílnu, reminiscenční místnost s knihovnou, kuchyňku nebo relaxační místnost.

Myslíme i na duchovní potřeby našich uživatelů, proto jsme ve vyšším patře budovy vybudovali kapličku, ve které se dvakrát měsíčně konají bohoslužby.

Poskytujeme služby

 • domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Domov pro seniory Vršovický zámeček Domov pro seniory Vršovický zámeček

“Základem Domova Vršovický zámeček jsou lidé, kteří se o chod Domova starají a uživatelům poskytují potřebnou péči, školení pracovníci se srdcem na správném místě. Tým těchto pracovníků poskytuje našim uživatelům péči na základě individuálního přístupu, respektu a porozumění.”

 • kapacita 23 lůžek (1x třílůžkový pokoj a 10x dvoulůžkové pokoje)
 • nepřetržitá 24hodinová péče, včetně víkendů a svátků
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatnosti
 • posilování sociálního začleňování
 • poskytování bezplatného poradenství
 • volnočasové a zájmové aktivity
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček

„Každého seniora bereme jako jedinečnou lidskou bytost, která má za sebou bohatou minulost, své zvyky a potřeby, které se pokoušíme co nejlépe uspokojovat.”

 • 47 lůžek (2x jednolůžkový, 21x dvoulůžkový a 1x třílůžkový pokoj)
 • 24hodinová laskavá péče s podporou a pomocí při různorodých aktivitách
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • prostředí plné podnětů, jež lidé s demencí tolik potřebují
 • podpora uchování stávajících schopností seniorů a jejich případné rozvíjení
 • terapeutické dílny (ateliér, kuchyňka, tvůrčí dílna, relaxační místnost, reminiscenční místnost s knihovnou)

Pokoje s funkčním nábytkem si mohou naši uživatelé dovybavit vlastními obrazy, květinami, fotografiemi svých blízkých apod. Zkrátka tak, aby se u nás cítili jako doma. 

Odlehčovací služby v domově Vršovický zámeček Odlehčovací služby v domově Vršovický zámeček

„Odlehčovací služba by měla v první řadě sloužit k odpočinku rodiny a blízkých, kteří o seniora pečují a potřebují proto načerpat nové síly. Dbáme na laskavou a individuální péči, tak aby bylo odloučení od rodiny, na kterou je senior zvyklý, co nejpříjemnější.”

 • pěkné a pohodlné ubytování v bezbariérové budově s kvalitní stravou
 • 6 lůžek ve třech dvoulůžkových pokojích
 • individuální a lidský přístup personálu
 • možnost se zúčastnit veškerého kulturního a společenského dění Domova
 • široká nabídka volnočasových aktivit - výroba keramiky, ručního papíru, trénování paměti, zpěv lidových písní, výroba látkových hraček, upečení koláče atd.

Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu

1) Informační schůzka se sociální pracovnicí Domova, o který máte zájem

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • může se konat v kanceláři sociální pracovnice nebo na základě Vašeho zdravotního stavu u Vás doma. 
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově. 
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.

Více

Sazebník Sazebník

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Druh služby Cena
1 - lůžkový pokoj 280,- Kč/1 den
2 - lůžkový pokoj 260,- Kč/1 den
3 - lůžkový pokoj 240,- Kč/1 den
Poskytnutí celodenní stravy 235,- Kč/1 den
Sociálně terapeutické činnosti/ aktivizační činnosti:  Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče

Odlehčovací služby

Domov účtuje za poskytování odlehčovacích služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů:

1.    155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

2.    135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

Úhrada je účtována podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění poskytnuté péče.

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Jak mohu podat žádost do Domova?

  Na webových stránkách CSOP v Praze 10 naleznete veškeré potřebné informace zde.

 2. Kolik zaplatím za pobyt v Domově?

  Sazebníky úhrad za poskytování služeb v našich domovech naleznete zde.

 3. Mohu zůstat u svého praktického lékaře?

  Ano, každý má právo si zvolit svého praktického lékaře. V případě, že zůstanete registrovaný u svého lékaře, musíte si zajistit léky, inkontinenční pomůcky a další záležitosti sám. Můžete však využívat služby praktického lékaře nasmlouvaného naší organizací, který pravidelně do našich domovů dochází.

Více

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

zz_10
zz_08
zz_06
zz_09
zz_07
zz_05

 

 

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
Vedoucí Domova Vršovický zámeček
Olga Brandejská
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Vedoucí sociální péče Domova Vršovický zámeček
.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí zdravotní péče Domova Vršovický zámeček
.
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova pro seniory Vršovický zámeček
Růžena Tanzerová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Simona Sýkorová, DiS.

Domov Vršovický zámeček

Moskevská 21, 101 00 Praha 10

Recepce: 277 010 191