Domov Zvonková

Příjemné prostředí Domova obklopeného zelení, s prostornou zahradou k posezení, procházkám po bezbariérových chodnících a Senior parkem – sportovištěm pro zlepšení kondice. Při vymýšlení volnočasových aktivit vycházíme z individuálních plánů našich uživatelů, abychom jim nabízeli to, co je jim blízké. Využívat přitom mohou naše terapeutické místnosti: keramickou dílnu, tvůrčí dílnu, Snoezelen neboli multismyslovou relaxační místnost, reminiscenční místnost s knihovnou, kuchyňku nebo tělocvičnu. Myslíme i na duchovní potřeby našich uživatelů, proto jsme vybudovali kapličku, ve které se dvakrát měsíčně konají bohoslužby.

Poskytujeme služby

 • domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Domov pro seniory Zvonková Domov pro seniory Zvonková

“Mimo poskytnutí celoročního ubytování, vhodného jídelníčku a zajištění kvalitní sociální péče, podporujeme seniory v samostatnosti a aktivním trávení času. V rámci možností se jim také snažíme pomoci upevňovat vztahy s jejich rodinou a blízkými.”

 • kapacita 33 lůžek (7x jednolůžkový pokoj a 13x dvoulůžkové pokoje)
 • nepřetržitá 24hodinová péče, včetně víkendů a svátků
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatnosti
 • posilování sociálního začleňování
 • poskytování bezplatného poradenství
 • volnočasové a zájmové aktivity
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • prostorná rozmanitá zahrada k využití

Domov se zvláštním režimem Zvonková Domov se zvláštním režimem Zvonková

Hlavní chodba je rozčleněna do několika částí, z nichž každá připomíná jiné místo, které by mohlo být našim uživatelům blízké, ať už je to les s uklidňujícími zvuky přírody, rozkvetlá letní louka, vesnická světnička, městská ulice či prvorepublikový obývací pokoj. Dvoulůžkové pokoje s funkčním nábytkem, si mohou naši uživatelé dovybavit vlastními obrazy, květinami, fotografiemi svých blízkých apod. tak, aby se u nás cítili jako doma. 

 • 22 lůžek (11x dvoulůžkový pokoj)
 • 24hodinová laskavá péče s podporou a pomocí při různorodých aktivitách
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • prostředí plné podnětů, jež lidé s demencí tolik potřebují
 • přátelská atmosféra díky menší kapacitě zařízení 
 • podpora uchování stávajících schopností seniorů a jejich případné rozvíjení
 • terapeutické dílny (ateliér, kuchyňka, tvůrčí dílna, multifunkční relaxační místnost, reminiscenční místnost s knihovnou)

Odlehčovací služby v domově Zvonková Odlehčovací služby v domově Zvonková

„Odlehčovací služba by měla v první řadě sloužit k odpočinku rodiny a blízkých, kteří o seniora pečují a potřebují proto načerpat nové síly. Dbáme na laskavou a individuální péči, tak aby bylo odloučení od rodiny, na kterou je senior zvyklý, co nejpříjemnější.”

 • pěkné a pohodlné ubytování v bezbariérové budově s kvalitní stravou
 • 6 lůžek ve třech dvoulůžkových pokojích  
 • individuální a lidský přístup personálu
 • možnost se zúčastnit veškerého kulturního a společenského dění Domova
 • široká nabídka volnočasových aktivit - výroba keramiky, ručního papíru, trénování paměti, zpěv lidových písní, výroba látkových hraček, upečení koláče atd.
 • prostorná rozmanitá zahrada k využití

Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu

1) Informační schůzka se sociální pracovnicí Domova, o který máte zájem

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • může se konat v kanceláři sociální pracovnice nebo na základě Vašeho zdravotního stavu u Vás doma. 
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově. 
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.

Více

Sazebník Sazebník

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Druh služby Cena
1 - lůžkový pokoj 280,- Kč/1 den
2 - lůžkový pokoj 260,- Kč/1 den
3 - lůžkový pokoj 240,- Kč/1 den
Poskytnutí celodenní stravy 235,- Kč/1 den
Sociálně terapeutické činnosti/ aktivizační činnosti:  Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče                                                  

Více

Odlehčovací služby

Domov účtuje dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů odlehčovací služby. Cena poskytované péče je 155,- Kč/hodina do 80 hodin za měsíc a 135,- Kč/hodina nad 80 hodin za měsíc.

A. V případě, že dle měření skutečně spotřebovaného času nevyčerpáte péči za maximální výši balíčku, bude vám účtovaná skutečně spotřebovaná péče.

B. V případě, že přečerpáte péči dle měření skutečně spotřebovaného času, bude vám péče účtována do výše nasmlouvaného balíčku.

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Musím chodit na večeře? (musím odebrat všechna jídla každý den?)

  Smlouva o poskytování sociální služby Vám zaručuje poskytování celodenní stravy (5 jídel denně).  Pokud nechcete nějaké z jídel odebrat, samozřejmě nemusíte, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit včas personálu Domova, který zajistí potravinový balíček nahrazující odhlášený druh jídla.

 2. Mohu si sám uvařit?

  V Domově si můžete uvařit ve společných kuchyňkách, které jsou v každém patře domova nebo také ve společné kuchyni, která je součástí aktivizačních místností domova nacházejících se v přízemí Domova.

 3. Mohu si vybrat jídlo?

  V Domově je výběr ze dvou jídel, které je vždy přizpůsobeno stravovacím návykům seniorů. Jídelníček je umístěn viditelně na nástěnce v jídelně a zaměstnanci Domova s každým klientem individuálně vždy týden dopředu konzultují jejich volbu jídla na další týden.

Více

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

zz_10
zz_08
zz_06
zz_09
zz_07
zz_05

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
Mgr. Marie Škrétová

Domov Zvonková
Zvonková 6, 106 00 Praha 10
Recepce: 272 173 011