Domov Zvonková

Příjemné prostředí Domova obklopeného zelení, s prostornou zahradou k posezení, procházkám po bezbariérových chodnících a Senior parkem – sportovištěm pro zlepšení kondice. Při vymýšlení volnočasových aktivit vycházíme z individuálních plánů našich uživatelů, abychom jim nabízeli to, co je jim blízké. Využívat přitom mohou naše terapeutické místnosti: keramickou dílnu, tvůrčí dílnu, Snoezelen neboli multismyslovou relaxační místnost, reminiscenční místnost s knihovnou, kuchyňku nebo tělocvičnu. Myslíme i na duchovní potřeby našich uživatelů, proto jsme vybudovali kapličku, ve které se dvakrát měsíčně konají bohoslužby.

Poskytujeme služby

 • domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Domov pro seniory Zvonková Domov pro seniory Zvonková

“Mimo poskytnutí celoročního ubytování, vhodného jídelníčku a zajištění kvalitní sociální péče, podporujeme seniory v samostatnosti a aktivním trávení času. V rámci možností se jim také snažíme pomoci upevňovat vztahy s jejich rodinou a blízkými.”

 • kapacita 33 lůžek (7x jednolůžkový pokoj a 13x dvoulůžkové pokoje)
 • nepřetržitá 24hodinová péče, včetně víkendů a svátků
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatnosti
 • posilování sociálního začleňování
 • poskytování bezplatného poradenství
 • volnočasové a zájmové aktivity
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • prostorná rozmanitá zahrada k využití

Domov se zvláštním režimem Zvonková Domov se zvláštním režimem Zvonková

Hlavní chodba je rozčleněna do několika částí, z nichž každá připomíná jiné místo, které by mohlo být našim uživatelům blízké, ať už je to les s uklidňujícími zvuky přírody, rozkvetlá letní louka, vesnická světnička, městská ulice či prvorepublikový obývací pokoj. Dvoulůžkové pokoje s funkčním nábytkem, si mohou naši uživatelé dovybavit vlastními obrazy, květinami, fotografiemi svých blízkých apod. tak, aby se u nás cítili jako doma. 

 • 22 lůžek (11x dvoulůžkový pokoj)
 • 24hodinová laskavá péče s podporou a pomocí při různorodých aktivitách
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • prostředí plné podnětů, jež lidé s demencí tolik potřebují
 • přátelská atmosféra díky menší kapacitě zařízení 
 • podpora uchování stávajících schopností seniorů a jejich případné rozvíjení
 • terapeutické dílny (ateliér, kuchyňka, tvůrčí dílna, multifunkční relaxační místnost, reminiscenční místnost s knihovnou)

Odlehčovací služby v domově Zvonková Odlehčovací služby v domově Zvonková

„Odlehčovací služba by měla v první řadě sloužit k odpočinku rodiny a blízkých, kteří o seniora pečují a potřebují proto načerpat nové síly. Dbáme na laskavou a individuální péči, tak aby bylo odloučení od rodiny, na kterou je senior zvyklý, co nejpříjemnější.”

 • pěkné a pohodlné ubytování v bezbariérové budově s kvalitní stravou
 • 6 lůžek ve třech dvoulůžkových pokojích  
 • individuální a lidský přístup personálu
 • možnost se zúčastnit veškerého kulturního a společenského dění Domova
 • široká nabídka volnočasových aktivit - výroba keramiky, ručního papíru, trénování paměti, zpěv lidových písní, výroba látkových hraček, upečení koláče atd.
 • prostorná rozmanitá zahrada k využití

Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu

1) Informační schůzka se sociální pracovnicí Domova, o který máte zájem

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • může se konat v kanceláři sociální pracovnice nebo na základě Vašeho zdravotního stavu u Vás doma. 
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově. 
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.

Více

Sazebník Sazebník

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Druh služby Cena
1 - lůžkový pokoj 280,- Kč/1 den
2 - lůžkový pokoj 260,- Kč/1 den
3 - lůžkový pokoj 240,- Kč/1 den
Poskytnutí celodenní stravy 235,- Kč/1 den
Sociálně terapeutické činnosti/ aktivizační činnosti:  Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče                                                  

Více

Odlehčovací služby

Domov účtuje za poskytování olehčovacích služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů: 

 

1.   155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

2.   135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

 

Úhrada je účtována podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění poskytnuté péče.

 

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Jak mohu podat žádost do Domova?

  Na webových stránkách CSOP v Praze 10 naleznete veškeré potřebné informace zde.

 2. Kolik zaplatím za pobyt v Domově?

  Sazebníky úhrad za poskytování služeb v našich domovech naleznete zde.

 3. Mohu zůstat u svého praktického lékaře?

  Ano, každý má právo si zvolit svého praktického lékaře. V případě, že zůstanete registrovaný u svého lékaře, musíte si zajistit léky, inkontinenční pomůcky a další záležitosti sám. Můžete však využívat služby praktického lékaře nasmlouvaného naší organizací, který pravidelně do našich domovů dochází.

Více

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

zz_10
zz_08
zz_06
zz_09
zz_07
zz_05

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
Mgr. Marie Škrétová

Domov Zvonková
Zvonková 6, 106 00 Praha 10
Recepce: 272 173 011