Pronájem multifunkčního sálu – Vršovický zámeček

Jedná se o komerčně využitelné prostory o rozloze 183,4 m2 sestávající ze dvou místností – multifunkčního sálu a přilehlého kinosálu vybaveného promítacím plátnem a dataprojektorem. Prostory jsou standardně vybaveny stoly a židlemi. Maximální kapacita prostor je 50 osob. Součástí prostor je i sociální zařízení. V těchto bezbariérových prostorách je možná konzumace občerstvení. Pronajímatel catering nezajištuje.

Prostory jsou vhodné na vzdělávací akce, porady, konference ale i sousedská setkání, SVJ apod.

Pronájem prostor je možný v pracovních dnech od 8 do 17 hod. Pronajímatel si vyhrazuje právo vyhodnocovat/kontrolovat účel pronájmu. Doba pronájmu se sjednává v hodinách. Minimální doba pronájmu jsou 3 hodiny.

sazebník:

 

Pro příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10, včetně MŠ a ZŠ zřizované MČ Praha 10 a Majetková Praha 10 a.s.
Pronájem 120,- Kč/hodinu
Příprava sálu dle požadavku nájemce 160,- Kč (paušál)

 

Pro neziskové organizace, nadace a školy sídlící na území Prahy 10
Pronájem 650,- Kč/hodinu
Příprava sálu dle požadavku nájemce 160,- Kč/hodinu

 

Pro neziskové organizace, nadace a školy
Pronájem 1200,- Kč/hodinu
Příprava sálu dle požadavku nájemce 270,- Kč/hodinu

 

Pro ostatní
Pronájem 2500,- Kč/hodinu
Příprava sálu dle požadavku nájemce 550,- Kč/hodinu
  • Hodinová sazba je počítána za každou započatou hodinu
  • Ceny pronájmu jsou včetně energií
  • Uvedené ceny jsou bez DPH

 

V případě zájmu kontaktujte paní vedoucí DS a DZR Vršovický zámeček:

Olga Brandejská, tel. 732 410 768, e-mail: vedoucizamecek@csop10.cz

Fotogalerie

multisal-6.JPG
multisal-4.JPG
multisal-2.JPG
multisal-5.JPG
multisal-3.JPG
multisal-1.JPG