Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) nebo ambulantní (vykonávána v zařízeních Centra sociální a ošetřovatelské pomoci) služba poskytovaná podle zákona o sociálních službách občanům žijícím na území Městské části Prahy 10.

 • pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám s dětmi, kteří potřebují z důvodu věku, nemoci, trvalé či dočasně snížené soběstačnosti nebo z důvodu chronického onemocnění pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Cílem pomoci pečovatelské služby je zejména možnost setrvání v domácím prostředí, pomoc k vytvoření psychické a fyzické pohody a umožnit žít život mezi blízkými a přáteli.

5 základních okruhů činností

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, dohled nad zvládáním péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při hygieně v domácnosti nebo ve Střediscích osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy běžné a velké, donáška léků, praní a žehlení prádla v domácnosti nebo v naší prádelně)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, procházky)

Jak postupovat v případě zájmu o službu Jak postupovat v případě zájmu o službu

První kontakt se zájemcem o pečovatelské služby může probíhat

 • telefonicky s pracovníkem pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, koordinátorka, sociální pracovnice)
 • osobní návštěvou v kanceláři pracovníka pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, koordinátorka, sociální pracovnice)
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci o pečovatelskou službu v kanceláři pracovníka pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, koordinátorka, sociální pracovnice)
 • emailem
 • poštou (zasláním vyplněné žádosti o poskytování pečovatelské služby)

Více

Ceník úkonů pečovatelské služby Ceník úkonů pečovatelské služby

Základní činnosti Výše úhrady
Pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu  
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,-Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,-Kč/hod
dohled nad zvládáním péče o vlastní osobu 100,-Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny, včetně doprovodu do Střediska osobní hygieny vDomě Sámova a Zvonková 100,-Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-Kč/hod
pomoc při použití WC 100,-Kč/hod

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Tatínek už nezvládá za služby platit hotově přímo pracovnici Pečovatelské služby. Mohu nějak pomoci při hrazení za úkony?

  Ano, úhrady za pečovatelskou službu je možno provést i bezhotovostně, a to nastavením inkasního příkazu nebo převodem potřebné částky na účet. Sociální pracovnice s Vámi mohou komunikovat pomocí emailu a pravidelně Vám zasílat vyúčtování za úkony pečovatelské služby Vašeho tatínka.

 2. Maminka má Alzheimerovu demenci, ale ještě zvládá být doma. Může mi pečovatelská služba nějak pomoci?

  Ano, pečovatelská služba mamince na základě žádosti a uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby může pomoci s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti, s osobní hygienou apod. O četnosti a rozsahu úkonů si rozhodnete sami. Pokud se její zdravotní stav zhorší, pomůžeme Vám při rozhodování o možnostech další péče a se všemi úkony s tímto spojenými.

 3. Potřebuji pomoci s mytím oken a tepováním koberců. Jak mi může Pečovatelská služba pomoci?

  Pečovatelská služba tento typ pomoci neposkytuje, ale rádi Vám zprostředkuje firmu, která tyto úkony provádí a se kterou máme dobré zkušenosti. Stačí zkontaktovat koordinátorku nebo sociální pracovnici.

Více

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
vedoucí pečovatelské služby
Marcela Dere
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku Dům spokojeného žití Sámova 5 a 7
Bc. Jaroslava Jindrová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Dům spokojeného žití 5 a 7
Bc. Zuzana Sekaninová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku terén
Bc. Dagmar Tokařová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Terén Praha 10 (Strašnice, Malešice, Záběhlice)
Mgr. Jana Reinbergrová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Terén Praha 10 (Vršovice, Strašnice a část Bohdalce)
Bc. Kristýna Prokopová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Vedoucí okrsku autoobědy
Barbora Zámečníková
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice autoobědy
Karolina Dittelová, DiS.