Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) nebo ambulantní (vykonávána v zařízeních Centra sociální a ošetřovatelské pomoci) služba poskytovaná podle zákona o sociálních službách občanům žijícím na území Městské části Prahy 10.

 • pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám s dětmi, kteří potřebují z důvodu věku, nemoci, trvalé či dočasně snížené soběstačnosti nebo z důvodu chronického onemocnění pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Cílem pomoci pečovatelské služby je zejména možnost setrvání v domácím prostředí, pomoc k vytvoření psychické a fyzické pohody a umožnit žít život mezi blízkými a přáteli.

5 základních okruhů činností

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, dohled nad zvládáním péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při hygieně v domácnosti nebo ve Střediscích osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy běžné a velké, donáška léků, praní a žehlení prádla v domácnosti nebo v naší prádelně)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, procházky)

Jak postupovat v případě zájmu o službu Jak postupovat v případě zájmu o službu

První kontakt se zájemcem o pečovatelské služby může probíhat

 • telefonicky s pracovníkem pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, vedoucí okrsků 1 - 5, sociální pracovnice)
 • osobní návštěvou v kanceláři pracovníka pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, vedoucí okrsků 1 - 5, sociální pracovnice)
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci o pečovatelskou službu v kanceláři pracovníka pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, vedoucí okrsků 1 - 5, sociální pracovnice)
 • emailem
 • poštou (zasláním vyplněné žádosti o poskytování pečovatelské služby)

Více

Sazebník úkonů pečovatelské služby Sazebník úkonů pečovatelské služby

Základní činnosti Výše úhrady
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- / 155,- Kč /1 hod.*
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- / 155,- Kč /1 hod.*
pomoc při prostorové orientaci 130,- Kč /1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,- Kč /1 hod.*
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- / 155,- Kč /1 hod.*
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč /1 hod.
pomoc při použití WC 130,- Kč /1 hod.

* Do 80 hodin poskytování péče za měsíc 155 Kč / hod. nad 80 hodin péče za měsíc 135 Kč /hod.

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Tatínek už nezvládá za služby platit hotově přímo pracovnici Pečovatelské služby. Mohu nějak pomoci při hrazení za úkony?

  Ano, úhrady za pečovatelskou službu je možno provést i bezhotovostně, a to nastavením inkasního příkazu nebo převodem potřebné částky na účet. Sociální pracovnice s Vámi mohou komunikovat pomocí emailu a pravidelně Vám zasílat vyúčtování za úkony pečovatelské služby Vašeho tatínka.

 2. Maminka má Alzheimerovu demenci, ale ještě zvládá být doma. Může mi pečovatelská služba nějak pomoci?

  Ano, pečovatelská služba mamince na základě žádosti a uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby může pomoci s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti, s osobní hygienou apod. O četnosti a rozsahu úkonů si rozhodnete sami. Pokud se její zdravotní stav zhorší, pomůžeme Vám při rozhodování o možnostech další péče a se všemi úkony s tímto spojenými.

 3. Potřebuji pomoci s mytím oken a tepováním koberců. Jak mi může Pečovatelská služba pomoci?

  Pečovatelská služba tento typ pomoci neposkytuje, ale rádi Vám zprostředkuje firmu, která tyto úkony provádí a se kterou máme dobré zkušenosti. Stačí zkontaktovat koordinátorku nebo sociální pracovnici.

Více

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
vedoucí pečovatelské služby
Bc. Dagmar Zahradníková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku č.1 DSŽ
Bc. Vendula Ježková, DiS.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku pečovatelské služby- oblast Zahradní Město
Mgr. Jana Reinbergrová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku pečovatelské služby - oblast Strašnice
Bc. Kristýna Prokopová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí okrsku pečovatelské služby - oblast Vršovice
Bc. Barbora Štochlová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí okrsku pečovatelské služby - oblast Malešice
.