Jak postupovat v případě zájmu

Kompenzační pomůcka může být za úhradu zapůjčena na základě uzavření Nájemní smlouvy mezi Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP v Praze 10) a mezi zájemcem o kompenzační pomůcku.

První kontakt se zájemcem o zapůjčení kompenzační pomůcky proběhne výhradně telefonicky s vedoucí domácí zdravotní péče, tel. 603 532 257 v pracovní době od pondělí do pátku od 7.00 - 15.00 hod.
Postup při jednání se zájemcem o zapůjčení kompenzační pomůcky:
  • zájemce sdělí, o jakou konkrétní pomůcku má zájem
  • vedoucí domácí zdravotní péče informuje, zda je tato pomůcka k dispozici a za jakých podmínek je k zapůjčení (uzavření smlouvy, cena za nájem kompenzační pomůcky, doba zapůjčení) 
  • zájemce nebo jeho rodina si s vedoucí domácí zdravotní péče domluví termín vyzvednutí pomůcky, příp. termín převozu pomůcky (pouze polohovací lůžko) do domácnosti zájemce 

Po podpisu Nájemní smlouvy je KP zapůjčena.